Centrum Kultury

Kontakt

Odwiedziło nas

0674311
Dzisiaj
W tym tygodniu
Od zawsze
220
1020
674311

Home

Zapytania ofertowe i konkursy

zapytanie ofertowe

wykonanie oraz dostawa dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa 60 kompletów strojów regionalnych
z Regionu Pogórza w ramach projektu pt. „Bobowska Szkoła Tradycji - SZABASÓWKA”

zapytanie ofertowe

wzór umowy

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

 

Ogłoszenie :
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1110138

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 18.05.2018

Informacja z wyboru wykonawcy

Ogłoszenie :
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1110138

 

Zamówienia publiczne

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na
zatrudnienie instruktora do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńca dożynkowego w Siedliskach 
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Data publikacji: 26.06.2018 r., godz.12.54

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

 

Informacja z otwarcia ofert 3.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY 4.07.2018

Instruktor do przeprowadzenia warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach

 

=====================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na
zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, ORAZ WARSZTATÓW WYPLATANIA WIEŃCÓW DOZYNKOWYCH
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Data publikacji: 12.06.2018, 20:53

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

Załącznik nr 7 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 19.06.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 22.06.2018r.:

1. CZĘŚĆ 1 - instruktor do przeprowadzenia zajęć nauki koronkarstwa, tworzenia pięknych koronek, nauki historii, tradycji i kultury Bobowej związanej z koronkami.

2. CZĘŚĆ 2 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Bobowej.

3. CZĘŚĆ 3 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Brzanie

4.  CZĘŚĆ 4 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Jankowej

5. CZĘŚĆ 5 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Sędziszowej

6.  CZĘŚĆ 6 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Siedliskach

7. CZĘŚĆ 7 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Stróżnej

8. CZĘŚĆ 8 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych  w Wilczyskach

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.06.2018r.:

CZĘŚĆ 6 - instruktor  do przeprowadzenia  warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych w Siedliskach

 

==============================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

ZAKUP I DOSTAWA  MOBILNEGO TELEBIMU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA   

Tytuł projektu: „ Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”  zgodnie z projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Data publikacji: 19.04.2018, 14:32

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 
 
Informacja z otwarcia ofert 27.04.2018 r.
 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAKUP I DOSTAWA  MOBILNEGO TELEBIMU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

 

============================================================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW TANECZNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 8.02.2018, 14:21

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 14.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY TANECZNE  TRENER I 

2, CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY TANECZNE TRENER II

3. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: AKORDEON I HELIGONKA

4.CZĘŚĆ 4 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: FUJARKA

 

============================================================================================================================

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW WOKALNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH I ZATRUDNIENIE CHOREOGRAFA, zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW WOKALNYCH, ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH I ZATRUDNIENIE CHOREOGRAFA   
w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 24.01.2018, 12:59

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 02.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY TANECZNE CHOREOGRAF

2, CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY WOKALNE TRENER I

3. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY WOKALNE TRENER II

4.CZĘŚĆ 4 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: BASACH LUDOWYCH

5. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: SKRZYPCACH

6. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: KLARNECIE

7. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: TRĄBCE

8.  CZĘŚĆ 10 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMANTACH: SAKSOFONIE ALTOWYM, TENOROWYM, BARYTONOWYM

9. CZĘŚĆ 11 - WARSZTATY NAKUI GRY NA INSTRUMANTACH: BĘBNACH: BARABAN I OBRĘCZOWYM

10. CZĘŚĆ 12 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMANTACH: LIRZE KORBOWEJ

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

1. CZĘŚĆ 8 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: AKORDEONIE I HELIGONCE

2. CZĘŚĆ 9 - WARSZTATY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: FUJARCE

 

 

==========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

ZAKUP I DOSTAWĘ INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA 

w ramach projektu pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 23.01.2018, 13:42

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ - instrumenty

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Wyjaśnienia do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert 01.02.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAKUP I DOSTAWA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA

==========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW TANECZNYCH
w ramach projektu
pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 11.12.2017, 14.37

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 19.12.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 20.12.2017

CZĘŚĆ 1 WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR I

CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

CZĘŚĆ 3 WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

 

========================================================================================================================

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

zatrudnienie instruktorów do PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW KORONKARSTWA, WOKALNYCH  ORAZ WARSZTATÓW TANECZNYCH w ramach projektu
pn. Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka” 

Data publikacji: 22.11.2017, 14.43

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie o przetargu


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 30.11.2017

Informacja z otwarcia ofert

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP 

Wzór oświadczenia

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

1. CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO - KORONKARSTWO

2. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

3. CZĘŚĆ 4  - WARSZTATY TANECZNE - AKOMPANIATOR

4. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

5. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY WOKALNE - TRENER I

6. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY WOKALNE - TRENER II 

7. CZĘŚĆ 8 - WARSZTATY WOKALNE - AKOMPANIATOR

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

1. CZĘŚĆ 2 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR I

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 11.12.2017

1. CZĘŚĆ 3 - WARSZTATY TANECZNE - INSTRUKTOR II

2. CZĘŚĆ 5 - WARSZTATY TANECZNE - CHOREOGRAF

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14.12.2017

1. CZĘŚĆ 6 - WARSZTATY WOKALNE - INSTRUKTOR I

2. CZĘŚĆ 7 - WARSZTATY WOKALNE - INSTRUKTOR II

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa ogłasza przetarg na

 

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ z dokumentami do pobrania

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

O Projekcie

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa realizuje projekt pn.

Bobowska Szkoła Tradycji „Szabasówka”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś VI, Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego. 

Czas trwania projektu 1 grudnia 2017 do 31 sierpnia 2019 r.

Projekt ma na celu stworzenie programu przywracania sztuki tradycyjnej do społecznej i kulturowej praktyki społeczności lokalnej, zwiększenie oferty programowej w dziedzinie kultury i edukacji kulturalnej, poprawa stanu wyposażenia lokalnej infrastruktury kultury oraz wzmocnienie potencjału ekonomicznego mieszkańców - uczestników warsztatów nabywających nowych umiejętności. 

Całkowita wartość projektu 1 370 539,32

Zakrez zadań projektu, które będą realizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa:

  • warsztaty rękodzieła ludowego - koronka klockowa, 
  • warsztaty instrumentalne (basy, skrzypce, instrumenty prekusyjne, trąbka, klarnet, saksofon, heligonka, lira korbowa, flet prosty)
  • warsztaty wokalne (śpiew tradycyjny)
  • warsztaty taneczne (taniec ludowy)
  • zakup strojów dla zespołu ludowego
  • wydanie dwóch publikacji opisujących zwyczaje ludowe z terenu Gminy Bobowa
  • zakup wyposażenia (kamera, telebim)